Niedługo po pokonaniu wszystkich przeciwników Władza Czerwona rozpoczęła porządki na Ukrainie. W roku 1921 wielka susza która nawiedziła centralne Gubernie Rosji wywołała tam głód, w związku z czym rozpoczęto przymusowy wywóz zboża zebranego z Ukrainy wgłąb Kraju Rad. Ukraina w wyniku działań wojennych w latach 1916 – 1920 straciła około 40% zasiewów. Prowadzona wszelkimi dostepnymi środkami akcja rekwizycyjna doprowadziła do tego, że pojawili się pierwszy głodujący a nie było czym obsiać pól. Zarazem W.I. Lenin w tajnym pismie do członków Biura Politycznego napisał:
„Własnie teraz i tylko teraz, gdy w głodujących miesjcowościach leżą setki, jeśli nie tysiące trupów, możemy i dlatego musimy skonfiskowac kosztowności znajdujące się w cerkwiach, wkładając w to najbardziej zaciekłą energię i działając w sposób bezlitosny, nie cofając się przed zdławieniem wszelkiego sprzeciwu. Właśnie etraz i tylko teraz zdecydowana wiekszość masy chłopskiej albo stanie po naszej stronie, albo też nie będzie w stanie udzielić jakiejkowliek pomocy tej garstce czarnosecińskiego duychowieństwa i drobnomieszczaństwa. [...] Bez tego funduszu nie do pomyslenia jest jakakolwiek praca państwowa, w szczególności w zakresie budowania gospodarki. Wszystko wwskazuje nato, że później nie uda się nam tego dokonać, ponieważ żaden inny moment poza straszliwym głodem nie spowoduje takiego nastroju wśród szerokich mas chłopskich [...]”.

famine_stamp3.jpg

Pomoc tysiącom głodujących i umierających ludzi nie znalazła swojego wyrazu. Wartość zarekiwrowanych kosztowności wysłanych do Moskwy oceniono wówczas na 834 tysiące złotych rubli. Władze komunistycznej ukrainy prosiły aby na walke z głodem przyznać im 15% tej sumy. Nie otrzymały nic. Według obliczeń Centralnej Komisji do Walki z Nastepstwami Głodu w lipcu 1922 roku na Ukrainie głodwało 3, 8 miliona ludzi. Były to dane niepełne. H. Pterowski w liście do Michaiła Kalinina oceniał liczbe głodujących na całej Ukrainie na 6 milionów. Najgorszy głód przyszedł na przednówku 1923 roku. Maksym Gorki skwitował to słowami:
„Sądzę że z 35 milionów głodnych wiekszośc umrze, wymrą półdzicy, głupi, ponurzy osobnicy rosyjskich wsi i zaścianków i na ich miejsce przyjdzie nowe plemię”.
W całym ZSRR klęska głodu w latach 1921-23 spowodowała smierć około 5 milionów ludzi z czego około 1.500.000 na Ukrainie. Cerkeiw był została rozgrabiona i pokonana. Maksym Gorki pisał świetna literaturę, Włodzimierz Ilijicz Lenin kochał dzieci, Dżugawsziwli szykował się do przejęcia władzy. Niektórzy wrazliwi lewicujący intelektualiści jeszcze 80 lat po tych zdarzeniach potrafia twierdzić, że Lenin chciał dobrze, tylko nie wyszło.